+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Jaunumi

Projektu rezultāti Ziemeļvalstu un Baltijas mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projektu konkursā

/30.06.2016/

Š.g. 17. maijā Ziemeļvalstu ministru padome pieņēma lēmumu par Ziemeļvalstu un Baltijas mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projektu pieteikumu apstiprināšanu.

Programmas ietvaros apstiprināti 68 projektu pieteikumi, piešķirot 341 289 EUR no pieprasītājiem - 524 451,33 EUR, savukārt 15 pieteikumi tika noraidīti. Plānots, ka programmas ietvaros sadarbības tīklu veidošanā, zināšanu pieredzes apmaiņā piedalīsies 382 ierēdņi un valsts pārvaldes darbinieki no Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm.
Programmas mērķi:
  1. Vecināt, stiprināt sadarbību –zināšanu apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu starp valsts reģionālām un pašvaldību institūcijām 8 valstīs;
  2. Harmonizēt efektīvās darba metodes valsts pārvaldes sektorā.
Apstiprināto projektu pieteikumu dalībnieki par lēmumu jau ir informēti elektroniski. Programmas vadība ir uzsākusi darbu pie pirmo maksājumu piešķiršanas. Šogad lielākais projektu pieteikuma grants ir 8000 EUR, mazākais - 810 EUR.

Sīkāka informācija par statistiku mobilitātes programmā atrodama šeit: http://www.nb8grants.org/applications-statistics?type=14
Projektu pieteikumi ar komentāriem, ieteikumiem un lēmumiem pieejami šeit: www.nb8grants.org.

Programmas kontaktpersonas :
Madis Kanarbik
Programmas koordinators
Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Igaunijā
Tālrunis+ 372 7 423 625
e-pasts: public.administration@norden.ee
 
Daina Mežecka
Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā
Tālrunis: 29394399
e-pasts: daina@norden.lv

Atbildīgā iestāde par programmas īstenošanu Latvijā:
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulvāris 4, Rīga
Kontaktpersona: Vita Valdmane
Tālrunis 67224017
e-pasts:vita.valdmane@vas.gov.lv
« Atpakaļ