+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Jaunumi

Uzsākta divu ERASMUS PLUS projektu īstenošana

/15.01.2018/

Valsts administrācijas skola (VAS) 2017.gada nogalē uzsāka divu ERASMUS PLUS projektu īstenošanu, kurus līdzfinansē Eiropas Savienība, abi projekti paredz profesionālās kompetences paaugstināšanas iespējas VAS pasniedzējiem.

ERASMUS PLUS programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības projektā “Pieaugušo izglītības pedagogu apmācības kurss”, vienošanās Nr. 2017-1-LV01-KA204-035473, projekta vadošais partneris ir VAS, sadarbības partnerorganizācijas -  Polijas Publiskās Administrācijas akadēmija un Somijas Publiskās pārvaldes vadības institūts HAUS. Projekta laikā tiks izstrādātas vadlīnijas un apmācības pasniedzējiem, tādās jomās kā dizaina domāšana, inovācijas valsts pārvaldē, kritiskā domāšana. 2018.g. 8. – 9. janvārī Valsts administrācijas skolā notika visu projektā iesaistīto partneru pirmā transnacionālā tikšanās, kuras laikā tika apspriesti ar projekta īstenošanu saistītie jautājumi un aktuālie izaicinājumi, tika noteikti un saskaņoti projekta mērķi un aktivitātes, ka arī tika izstrādāts projekta ietvaros īstenojamo aktivitāšu plāns.
 
Savukārt otrajā projektā VAS ir sadarbības partnera loma Horvātijas ERASMUS PLUS programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības projektā “Pasniedzēju kompetenču stiprināšana pieaugušo izglītības jomā”, vienošanās Nr. 2017-1-HR01-KA204-035390.  Projekta mērķis uzlabot pieaugušo izglītību 5 projekta sadarbības partneru valstīs – Horvātijā, Zviedrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, definējot pieaugušo izglītotāju pamatkompetences, kā arī nodrošinot apmācības un dažādus seminārus. Projektā iesaistīto partneru pirmā transnacionālā tikšanās notika 2017.g. novembrī Horvātijā, Rjiekas pilsētā, kuras laika tika panākta vienošanās par katra partnera iesaisti projekta īstenošanā, ideju ģenerēšanā, ka arī tika sadalīta atbildība par aktivitāšu plānošanu projekta ietvaros.
 
 
« Atpakaļ