Digitālā piekļūstamība. Prakse. Piemēri.
seminārs
att