B mācību moduļa "Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)" mērķis:  īstenot uz jaunākajām atziņām un metodēm vadībzinātnē balstītus mācību kursus vadītāju kompetenču attīstībai un pilnveidošanai.


Mācību moduļa mērķa grupas:
 - Vadītāji un viņu vietnieki;
 - Jaunie vadītāji.