+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Administratīvais process iestādē.
Administratīvais process iestādē.
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: nostiprināt dalībnieku zināšanas par administratīvo procesu iestādē, pārrunājot pēdējo grozījumu Administratīvā procesa likumā ietekmi uz administratīvo procesu iestādē, kā arī aplūkojot Augstākās tiesas praksi saistībā ar administratīvo procesu iestādē.
 

Mērķauditorija:

Amatpersonas, kuras pārstāv iestādi administratīvajā procesā tiesā.Tēmas:
 • Pēdējo grozījumu Administratīvā procesa likumā ietekme uz administratīvo procesu iestādē.
 • Administratīvā procesa uzsākšana iestādē.
 • Starplēmumi, procesuālie lēmumi, parastā pārvaldes darbība.
 • Informācijas iegūšana.
 • Tiesības iepazīties ar administratīvo lietu; tiesības tikt uzklausītam.
 • Pozitīvs vai negatīvs administratīvais akts.
 • Administratīvā akta izdošanas termiņš.
 • Administratīvā akta sastāvdaļas.
 • Administratīvā akta spēkā esība.
 •  Administratīvā akta apstrīdēšana.
 •  Aktuālā tiesu prakses saistībā ar administratīvā procesa iestādē norisi.


Dalībnieku ieguvumi: Zināšanas par tiesu praksi saistībā ar administratīvo procesu iestādē palīdzēs dalībniekiem sekmīgāk īstenot administratīvo procesu iestādē, kā arī pārstāvēt iestādi administratīvajā procesā tiesā.

Ilgums: 5 akad.st.

Cena: 65.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestāde)

29. Oktobris 202010:00 - 14:00Raiņa bulvāris 4, Rīga
Vārds, uzvārds: Veronika Krūmiņa

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja, tiesnese.

Darba pieredze:
 • Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentu priekšsēdētāja kopš 2007.gada.
 • Par Augstākās tiesas tiesnesi ievēlēta 2005.gadā.
 • Līdz 2005.gadam bijusi tiesnese Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un Administratīvajā apgabaltiesā, Tieslietu ministrijas Kodifikācijas departamenta direktore, valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos un valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos, strādājusi Valsts kancelejas Juridiskajā departamentā.


Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Valsts administrācijas skolas pasniedzēja kopš 2001.gada.
 • Lasījusi lekcijas par dažādām tēmām studentiem un Latvijas tiesnešu mācību centrā, mācību centrā „Funditus”, Sociālo tehnoloģiju augstskolā u.c.


Izglītība:

 • Maģistra grāds tiesību zinātnēs.Papildu informācija:
 • Piedalījusies Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs saistībā ar dažādu likumprojektu sagatavošanu, pārstāvot gan Administratīvo lietu departamentu, gan Augstāko tiesu.
 • Vadījusi tiesību zinību stundas skolēniem, tikusies ar augstskolu Juridisko fakultāšu un žurnālistikas programmu studentiem.
 • Autore (kopā ar valodnieci, akadēmiķi V.Skujiņu) grāmatai „Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata”, Valsts kanceleja, Rīga, 2002.
 • Dalība mācību materiāla sagatavošanā vidusskolēniem „Tiesības visiem”.
 • Autore ievadam. Latvijas Republikas Satversmes komentāru VI nodaļai „Tiesa”, 2013.
 • Administratīvā procesa likuma komentāru 30., 36. un 40.panta komentāru līdzautore, 2013.


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs