G mācību moduļa „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē” mērķis: nodrošināt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un amata prasmes komunikācijas jautājumos, kā arī pilnveidot un attīstīt dažādas prasmes efektīvu darba pienākumu veikšanai.