+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Agile un publiskā pakalpojuma dizaina metožu pielietošana valsts pārvaldē: ieskats
Agile un publiskā pakalpojuma dizaina metožu pielietošana valsts pārvaldē: ieskats
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Veidot izpratni par Agile un publiskā pakalpojuma dizaina metodēm kā uz inovācijām un sadarbību vērstu domāšanas veidu un darba organizācijas pieejām valsts pārvaldes kontekstā. Veidot zināšanas un izpratni, kā šīs metodes var palīdzēt veidot efektīvus, uz klientu orientētus risinājumus un uzlabot radīto risinājumu vērtību, darbinieku produktivitāti un apmierinātību. Vienas dienas kurss radīts ar mērķi, lai dalībnieki gūtu vispārīgu ieskatu Agile un publiskā pakalpojuma dizaina principos un metodēs un lai varētu novērtēt, vai un kādā veidā tās būtu pielietojamas viņu ikdienas darbā - projektu, komandas vai institūciju kontekstā, pēc tam pieņemot lēmumu par dalību garākā mācību kursā.

Mērķauditorija: personas, kuras ikdienā vada procesus, projektus, komandas, nodaļas vai struktūrvienības valsts pārvaldē (jebkurā nozarē).
 

Tēmas:
  • Agile domāšanas veids un inovatīvu risinājumu radīšana.
  • Praktiskais vingrinājums, kā ar Agile organizēt stratēģisku un/vai projekta veida komandas darbu (Scrum metode).
  • Ieskats, kā ar Agile organizēt operatīvu un strauji mainīgu komandas darbu (Kanban metode) un daudzu komandu kopīgu sadarbību (LeSS metode).
  • Ieskats populārākajās Agile komandas darba organizācijas tiešsaistes lietotnēs un to sniegtajās iespējās.
  • Ievads dizaina domāšanā: galvenie principi, process un metodes.
  • Publiskā pakalpojuma dizains.
  • Praktiska dizaina domāšanas instrumentu izmēģināšana: Pakalpojuma lietotāja profila izveide (User Profile/Persona) un Pakalpojuma lietotāja pieredzes kartēšana (User Journey Map).
  • Labās prakses piemēri publiskajā pārvaldē.


Dalībnieku ieguvumi: Mācību dalībniekiem būs iespēja attīstīt savas zināšanas un prasmes Agile un dizaina domāšanas metožu praktiskā pielietošanā, lai veidotu efektīvus un uz klientu orientētus pakalpojumus.
 


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Toms Rusovs

sertificēts Agile treneris ar vairāk kā 10 gadu pieredzi darbā ar Agile.

Darba pieredze: Apmācījis mārketinga, personālvadības, projektu vadības u.c. nozaru komandas un vadītājus tādiem uzņēmumiem kā Accenture, Swedbank, LMT, Roche u.c.. Strādājis par Agile Product Owner starptautiski atzītiem produktiem - Shortcut.lv un Solfeg.io. Pasniedz Agile kursu RISEBA un ikdienā pielieto Agile, lai vadītu sava uzņēmuma produkta izstrādes un mārketinga komandas.

Vārds, uzvārds: Ilze Saleniece

Darba pieredze: vairāk kā 10 gadu pieredze inovatīvu un pārmaiņu projektu un procesu vadībā izglītības un kultūras jomās gan valsts un nevalstiskajās, gan privātās organizācijās, aptverot vietēju un starptautisku mērogu. Vairāk kā 6 gadu darbības laikā Britu padomē sadarbībā ar partnerorganizācijām ārvalstīs un Latvijā, īstenojusi vairākus ar dizaina domāšanu un pakalpojumu dizainu saistītus projektus, tajā skaitā kopienu koprades aktivitāti "Nākotnes pilsētas spēle", kas balstīta uz dizaina domāšanas principiem. Praksē balstītās zināšanas nostiprinātas dizaina domāšanas mācību kursā, kuru sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu īstenoja Kārdifas Universitātes Starptautiskais Dizaina konsultāciju un pētniecības centrs (Apvienotā Karaliste). Pašlaik Ilze darbojas izglītības politikas un izglītības pētniecības jomā, kā arī ar mācību un attīstības jautājumiem. Ilzes darba pieredzes īpašā pievienotā vērtība dizaina domāšanas pasniegšanā ir zināšanas un pieredze pētniecībā, zināšanas un pieredze par to, kas ir efektīvas mācības, uz radošumu un jaunradi vērstu projektu attīstība, veiksmīgu vietēju un starptautisku sadarbības platformu veidošana, procesu vadības un stratēģiskas attīstības pieredze.
 

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv