+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
H "Valodu zinības"
H mācību moduļa „Valodu zinības” mērķis: dot iespēju valsts pārvaldē nodarbinātajiem apgūt svešvalodas, lai paaugstinātu profesionālās angļu un franču valodas prasmju līmeni, kas nepieciešams gan pārstāvot Latviju starptautiskās institūcijās, gan, pielietojot to, ikdienas saziņā komunicējot ar ārvalstu sadarbības partneriem. 
 
2016.gadā Valsts administrācijas skola turpina īstenot franču valodas mācības Latvijas valsts pārvaldes nodarbinātajiem, kuriem tās nepieciešams darba pienākumu veikšanai.
 
Mācības budžeta grupās tiek organizētas sākot no A.2.1 zināšanu līmeņa – tās tiek līdzfinansētas no Starptautiskās Frankofonijas organizācijas  līdzekļiem, un Latvijas valsts budžeta.
Savukārt, interesentiem, kas franču valodu vēlas sākt apgūt iesācēju līmeņos - A.1.1 un A.1.2, tiek organizētas maksas franču valodas nodarbības. Vairāk informācija atrodama šeit.
 
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem organizējam jau trešo gadu.
Mācības vada pasniedzēji ar ilgstošu angļu valodas pasniegšanas un metodisko pieredzi, kas papildināta starptautisku projektu laikā ASV, Lielbritānijā, Vācijā u.c.
Kursi organizēti gan klientu grupām no dažādām iestādēm, gan izstrādājot pielāgotu programmu iekšējo mācību pasniegšanai vienas iestādes darbiniekiem.