+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Efektīva iekšējā kontrole

Apraksts

Efektīva iekšējā kontrole
J modulis „Iekšējais audits”
Mācību kursa modulis: J modulis „Iekšējais audits”

Mācību kursa mērķis: Pilnveidot dalībnieku zināšanas par iekšējās kontroles nozīmi, pilnveidot prasmes par piemērojamām vadlīnijām un metodēm, apskatīt piemērus iekšējās kontroles elementu izveidei dažādos procesos un dalīties pieredzē par kontroļu novērtēšanu.

Mērķauditorija: Valsts pārvaldes iestāžu darbinieki.

Tēmas:
 • Iestādes pārvaldības principi:
  • Pārvaldības jēdziens
  • Pārvaldības sistēmas elementi un sasaiste ar iekšējo kontroli
  • Izstrādātās vadlīnijas
 • Iekšējās kontroles teorētiskie pamati:
  • Kontroles jēdziens
  • Riska vadības nozīme iekšējās kontroles izveidē
  • Riska pārvaldības aizsardzības līniju modelis
  • COSO iekšējās kontroles modelis
 • Iekšējās kontroles praksē:
  • Kontroļu veidi
  • Kontroļu definēšana un aprakstu veidošana
  • Kontroļu piemēri dažādos procesos
  • Kontroļu novērtēšana un efektivitātes kritēriji
  • Kontroļu uzraudzības veidi un iespējas
 • Normatīvās prasības iekšējās kontroles jomā.


Dalībnieku ieguvumi: Izpratne par iekšējās kontroles būtību un sasaisti ar pārējiem vadības instrumentiem, iespējamām metodēm un praktiskiem piemēriem kontroļu pilnveidošanā.
 

Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Linda Sīle

Darba pieredze:
 • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra no 1998.gada līdz 2005.gadam – iegūta pieredze normatīvās bāzes un iekšējās kontroles sistēmas izveidē un īstenošanā saistībā ar Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešanu Latvijā.
 • Ernst & Young Baltic SIA no 2005.gada līdz 2010.gadam – iegūta pieredze risku vadības, iekšējās kontroles un iekšējā audita sistēmu ieviešanas / pilnveidošanas pakalpojumu sniegšanā valsts pārvaldes iestādēs un privātos uzņēmumos.
 • Latvijas Mobilais Telefons SIA kopš 2010.gada – iekšējā auditore, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmu koordinatore.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Pieredze iekšējo auditoru diskusiju un apmācību vadīšanā.
Izglītība:
 • Akadēmiskais maģistra grāds ekonomikā, profesionālais maģistra grāds biznesa vadībā, starptautiskais iekšējā auditora sertifikāts CIA (Certified Internal Auditor).

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs