+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Darbs ar informāciju

Apraksts

Darbs ar informāciju
I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”
Mācību kursa modulis: I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”

Mācību kursa mērķis: sniegt iespēju pilnveidot zināšanas par dažāda veida informācijas un datu avotiem, to kvalitāti un saturu, kā arī kritiskas izvērtēšanas metodēm. Attīstīt praktiskas iemaņas datu ieguvē un analīzē, izmantojot dažādas pieejas un plašāk pielietojot elektroniskos risinājumus.

Mērķauditorija: ikviens interesents.

Tēmas: Valsts pārvaldes darbā noderīgi informācijas avoti, informācijas avotu veidi un uzticamība
 • Datu pielietojums ikdienas darbā
 • Visbiežāk izmantojamie datu avoti – vietējie un starptautiskie
 • Datu veidi, to piemēri
 • Datu publicēšanas kultūra, lietotājiem draudzīgu datu priekšnosacījumi
 • Datu meklēšana un izguve
 
Datu vākšanas un analīzes principi, instrumenti, kritisks novērtējums
 • Kā pārbaudīt viedokli vai apgalvojumu?
 • Vispusīgas un uz datiem balstītas analīzes priekšnosacījumi
 • Datu analīzes tehnikas un pieejas
 • Patstāvīga viedokļa veidošana, balstoties uz pieejamiem datiem
 
Dažādu e-vidē pieejamu rīku efektīva izmantošana ikdienas darbā
 • Internetā pieejamie datu analīzes un/vai vizualizācijas rīki
 • Datu analīze un vizualizācija ar Excel palīdzību


Dalībnieku ieguvumi:
 • padziļināta izpratne un plašāks skats uz dažāda veida informācijas un datu avotiem, kas būtu izmantojami ikdienas darbā valsts pārvaldē;
 • plašāks redzējums par datu izcelsmi un to praktiskas izmantošanas iespējām;
 • izpratne par datu publicēšanas un analīzes kultūru;
 • plašākas zināšanas par dažādām datu analīzes tehnikām un pieejām;
 • praktiskas iemaņas, veidojot patstāvīgu viedokli, kas balstīts uz faktiem un vispusīgu analīzi;
 • spēja ikdienas darbā kritiski izvērtēt dažādus viedokļus un apgalvojumus, salīdzinot tos ar publiski pieejamo datu klāstu.


Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Jānis Hermanis

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) (www.lddk.lv) finanšu un nodokļu eksperts ar ilgstošu pieredzi tautsaimniecības un finanšu jautājumos.

Darba pieredze:
1998.gadā ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātē uzņēmējdarbības ekonomikas specialitātē. Piedalās Centrālās statistikas pārvaldes padomē, regulāri pārstāv LDDK kā eksperts Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu apakšpadomē. Iepriekš strādājis auditorfirmā “BDO Invest–Rīga” kā biznesa konsultants, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (vēlāk - VAS “Altum”) kā tautsaimniecības nozaru analītiķis un kredītrisku vadības speciālists, kā arī Valsts kancelejā kā pārmaiņu vadības konsultants. Regulāri publicē komentārus un statistiku dažādos medijos par ekonomikas un finanšu jautājumiem.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs