+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Administratīvās atbildības likums. Svarīgākās izmaiņas administratīvo pārkāpumu procesa regulējumā.

Apraksts

Administratīvās atbildības likums. Svarīgākās izmaiņas administratīvo pārkāpumu procesa regulējumā.
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Sniegt ieskatu būtiskākajās izmaiņās, ko paredz Administratīvās atbildības likums, analizēt šo izmaiņu ietekmi uz administratīvā pārkāpuma procesa veikšanu, veicinot jaunā likuma pareizu izpratni un piemērošanu. Kursā uzmanība tiek pievērsta galvenokārt administratīvo pārkāpumu procesam iestādē.
 

Mērķauditorija: Valsts pārvaldes un pašvaldību amatpersonas, kuru darbs ir saistīts ar administratīvo pārkāpumu procesa veikšanu un administratīvo sodu piemērošanu.
 

Tēmas:
 • Administratīvās atbildības likuma tapšanas konteksts un vēsture.
 • Jaunā administratīvo sodu sistēma, nozaru kodifikācija.
 • Soda noteikšanas teorētiskie un praktiskie aspekti.
 • Administratīvā pārkāpuma process iestādē:
  • Administratīvo pārkāpumu procesa principi;
  • Lietderības princips un tā nozīme Administratīvās atbildības principa piemērošanā;
  • Amatpersonu kompetences robežas, t.sk. dalītās kompetences gadījumos;
  • Procesuālie dokumenti un to forma, t.sk. atteikšanās no administratīvā pārkāpuma protokola;
  • Procesa stadijas un procesa norise (procesa uzsākšana, lietas sagatavošana izskatīšanai, lietas izskatīšana un lēmuma pieņemšana);
  • Lēmuma pārsūdzēšana pie augstākas amatpersonas.
 
 • Administratīva pārkāpuma lietā pieņemtā nolēmuma izpilde:
  • Brīvprātīgā izpilde, piespiedu izpilde;
  • Starptautiskā sadarbība naudas soda izpildē.


Dalībnieku ieguvumi:
 • Izpratne par jaunu administratīvo sodu sistēmu un nozaru kodifikāciju.
 • Izpratne par amatpersonu kompetenču sadalījumu, kompetences robežām un rīcības brīvības izmantošanu, veicot administratīvā pārkāpuma procesu.
 • Izpratne par administratīvā procesa stadijām (procesa uzsākšana, lietas sagatavošana izskatīšanai, lietas izskatīšana un lēmuma pieņemšana, lēmuma pārsūdzēšana pie augstākas amatpersonas, nolēmuma par sodu izpilde) un procesuālo darbību pareizu veikšanu katras stadijas ietvaros.


Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Natālija Laveniece-Straupmane

Darba pieredze:
Mg. iur. Natālija Laveniece-Straupmane, Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas vadītāja, ar ilgstošu pieredzi tiesību aktu projektu sagatavošanā un izvērtēšanā. Administratīvās atbildības likuma un grāmatas "Jaunā Administratīvās atbildības likuma" līdzautore.
 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs