+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Audita ziņojumu veidošanas darbnīca

Apraksts

Audita ziņojumu veidošanas darbnīca
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: apgūt/ pilnveidot prasmes izveidot saprotamu un strukturētu audita vai pārbaudes ziņojuma tekstu.

Mērķauditorija: speciālisti, kuru darbs ikdienā saistīts ar auditu un citu pārbaužu veikšanu, ziņojumu gatavošanu.

Tēmas:
  • Kas ir galvenie ziņojumu pamatelementi? Ziņojumu adresāti, apjoms.
  • Kā veidot loģisko saiti? Konstatējumu formulējumi. Fakti, detalizācijas pakāpe. Informācijas precizitāte. Vingrinājumi.
  • Secinājuma būtība, dažādi formulējumi. Secinājumu mērogi. Vingrinājumi.
  • Ieteikumu veidošana. Ķēdīte: Konstatējums- Secinājums- Ieteikums. Vingrinājumi.
  • Kas ir kopsavilkums un kā to veidot? Galvenā informācija, formulējumi kopsavilkumos. Vingrinājumi.
  • Kā atrast lieko, nesvarīgo informāciju un spēt no tās atteikties? Plašu ziņojumu strukturēšanas metodes.
NB! Dalībnieki ir aicināti paņemt līdzi savas iestādes audita ziņojumu paraugus, kurus izmantosim darbnīcas laikā, kā arī sagatavot jautājumus.
 

Dalībnieku ieguvumi: spēja ieraudzīt ziņojumu nepilnības, prasme izveidot efektīvus konstatējumu, secinājumu, ieteikumu un kopsavilkumu formulējumus, tādējādi veidojot jēgpilnākus audita ziņojumus.
 

Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Edīte Kalniņa

Darba pieredze:
Maģistra grāds komunikāciju zinātnē, specializācija organizāciju diskursa analīzē, plaši un dziļi pārzina valsts pārvaldes komunikāciju - piecus gadus strādājusi (2012.-2017.g.) valsts pārvaldes iestādes vadītāja amatā, šobrīd – nodibinājuma „Public Administration Competence Development” valdes locekle. Veidojusi un vadījusi praktiskus rakstiskās komunikācijas seminārus Finanšu, Ekonomikas, Zemkopības, Labklājības, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Lauku atbalsta dienesta un citu iestāžu nodarbinātajiem. Veidojusi kursus un vadlīnijas iekšējā audita speciālistiem dažādās valsts iestādēs un Valsts kontroles revidentiem ziņojumu rakstīšanā.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs