+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Tiešsaistes kurss EXCEL: Liela datu apjoma analīze ar Data Analysis rīkiem (EXCEL 6)

Apraksts

Tiešsaistes kurss EXCEL: Liela datu apjoma analīze ar Data Analysis rīkiem (EXCEL 6)
I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”
Mācību kursa modulis: I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”

Mācību kursa mērķis:

Parādīt programmas Microsoft Excel papildu iespējas lietotājiem, kuri vēlas izmantot datu analīzi ar statistikas metodēm, izmantojot Excel statistisko datu pakotni Data Analysis.Mērķauditorija:

 

Priekšnosacījumi: Pieredze un iemaņas darbā ar Microsoft Excel, ir vēlamas statistikas pamatzināšanas.

Tēmas:
 • Vides personalizēšana:
  • ­Data Analysis Add-ins pievienojumprogrammas aktivizēšana;
  • Microsoft Excel Data Analysis metožu īss apraksts: dispersijas analīze Anova – vienfaktoru un divfaktoru ar atkārtojumiem un bez atkārtojumiem, korelācija, kovariācija, aprakstošā statistika, eksponenciāla izlīdzināšana, divu izlašu dispersijas F-tests, Furjē analīze, histogrammas, slīdošais vidējais, nejaušu skaitļu ģenerēšana, rangi un procentili, regresija, izlases veidošana, t-tests atkarīgu un neatkarīgu izlašu vidējo salīdzināšanai, Z-tests vidējo salīdzināšanai.
 • Datu tīrīšana un sagatavošana apstrādei:
  • ­ Īsinājumtaustiņu izmantošana, strādājot ar lielām tabulām;
  • ­   mainīgo kodēšana; nejaušu skaitļu ģenerēšana; izlases veidošana;
  • ­   diapazonu apvienošana vienā darblapā;
  • ­   skaitļu, datumu un teksta ievades kļūdas un datu tīrīšana;
  • ­   trūkstošo vērtību aizvietošana ar vidējo slīdošo Moving Average;
 • Aprakstošās statistikas rādītāju un frekvenču histogrammas;
 • Korelācijas metodes piemērs un rezultātu interpretācija;
 • Vienfaktoru dispersijas analīzes piemērs un rezultātu interpretācija;
 • Lineārās regresijas piemērs un rezultātu interpretācija.


Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Datorzinību centra pasniedzēji

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs