+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Administratīvajā procesā piemērojamie vispārējie tiesību principi

Apraksts

Administratīvajā procesā piemērojamie vispārējie tiesību principi
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Veicināt izpratni par administratīvajā procesā piemērojamiem principiem, to saturu un piemērošanu praksē.

Mērķauditorija: Valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki.

Tēmas: Administratīvajā procesā piemērojamie vispārējie tiesību principi:
 • Tiesiskums.
 • Likuma atruna.
 • Vienlīdzība.
 • Tiesiskā paļāvība.
 • Privātpersonas tiesību ievērošana.
 • Samērīgums.
 • Patvaļas aizliegums.
 • Objektīva izmeklēšana.


Dalībnieku ieguvumi: Spēja izprast administratīvajā procesā piemērojamos vispārējos principus, kā arī prasme tos praktiski piemērot. 

Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 13:15

Ilgums: 4 akad.st.

Cena: 60.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

22. Oktobris 202010:00 - 13:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Veronika Krūmiņa

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja, tiesnese.

Darba pieredze:
 • Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentu priekšsēdētāja kopš 2007.gada.
 • Par Augstākās tiesas tiesnesi ievēlēta 2005.gadā.
 • Līdz 2005.gadam bijusi tiesnese Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un Administratīvajā apgabaltiesā, Tieslietu ministrijas Kodifikācijas departamenta direktore, valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos un valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos, strādājusi Valsts kancelejas Juridiskajā departamentā.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Valsts administrācijas skolas pasniedzēja kopš 2001.gada.
 • Lasījusi lekcijas par dažādām tēmām studentiem un Latvijas tiesnešu mācību centrā, mācību centrā „Funditus”, Sociālo tehnoloģiju augstskolā u.c.
Izglītība:

 • Maģistra grāds tiesību zinātnēs.

Papildu informācija:
 • Piedalījusies Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs saistībā ar dažādu likumprojektu sagatavošanu, pārstāvot gan Administratīvo lietu departamentu, gan Augstāko tiesu.
 • Vadījusi tiesību zinību stundas skolēniem, tikusies ar augstskolu Juridisko fakultāšu un žurnālistikas programmu studentiem.
 • Autore (kopā ar valodnieci, akadēmiķi V.Skujiņu) grāmatai „Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata”, Valsts kanceleja, Rīga, 2002.
 • Dalība mācību materiāla sagatavošanā vidusskolēniem „Tiesības visiem”.
 • Autore ievadam. Latvijas Republikas Satversmes komentāru VI nodaļai „Tiesa”, 2013.
 • Administratīvā procesa likuma komentāru 30., 36. un 40.panta komentāru līdzautore, 2013.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs