+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
No speciālista par vadītāju

Apraksts

No speciālista par vadītāju
B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”
Mācību kursa modulis: B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”

Mācību kursa mērķis: Sniegt atbalstu jaunajiem vadītājiem uzsākot vadības karjeru, padziļinot izpratni par sevi kā vadītāju un veidojot iemaņas darbinieku vadīšanā un motivēšanā.

Mērķauditorija: Jaunie un topošie vadītāji.

Tēmas: Ar praktisku un interaktīvu uzdevumu palīdzību, tiks radīta vide, kur katram dalībniekam būs dota iespēja labāk apzināties savus personīgos izaicinājumus vadītāja lomā, kā arī izprast savu personīgo vadības stilu un tā ietekmi uz darbinieku motivāciju un darba sniegumu.
Treniņa laikā tiks integrēts arī īss teorijas izklāsts, kas palīdzēs labāk izprast izaicinājumus, ar kuriem nākas saskarties, uzsākot vadītāja karjeru, kā arī dos iespēju rast jaunus risinājumus ikdienas vadībai un darbinieku motivēšanai, ko dalībnieki pēc tam varēs pielietot savā darbā.
  • Vadības atbildība, lomas un funkcijas - ar ko vadītājs atšķiras no speciālista? Galvenie izaicinājumi.
  • Dažādu vadības stilu apzināšanās un to pielietošana atbilstoši situācijai un darbinieku kompetencei. Sava vadības stila labāka izpratne un tā ietekmes izvērtēšana.
  • Plānošanas, deleģēšanas un atgriezeniskās saites sniegšanas iemaņu pilnveide.
  • Darbinieku motivācija un vērtības
  • Praktisku situāciju analīze, vadītāju situāciju spēle ar mini gadījumu izpēti.
  • Vadītāja personīgā attīstības plāna izveide


Dalībnieku ieguvumi: Apzināti svarīgākie izaicinājumi vadītāja darbā un iespējas tos risināt, iegūti praktiski instrumenti vadības darbu uzsākot.

Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 16:15

Ilgums: 7 akad.st.

Cena: 72.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

15. Oktobris 202010:00 - 16:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Betija Līduma

Līderu & Organizāciju attīstības konsultante/Supervizore/Koučs Lumina Learning praktiķe

Darba pieredze:
Ilggadēja pieredze vadītāju atlasē, kompetenču novērtēšanā un attīstībā, strādājot uzņēmumā Fontes.
Kopš 2010. gada Betija darbojas kā supervizors un personīgās un profesionālās izaugsmes treneris – koučs, piedāvājot gan individuālās konsultācijas, gan grupu supervīzijas.

Kā Lumina Learning praktiķis Betija konsultē jautājumos, kas saistīti ar psihometrisko instrumentu izmantošanu līderu un komandu attīstībā, kā arī vada interaktīvus treniņus, lai palīdzētu darbiniekiem apzināties savu iekšējo potenciālu un unikalitāti, kā arī veicinātu komandās efektīvu sadarbību, pozitīvu motivāciju un atvērtu komunikāciju.

Betija vada mācības, atbalstot jaunos vadītājus un stiprinot līderu kompetences, kā arī nodrošina seminārus par emocionālās inteliģences pilnveidošanu un emociju nozīmi organizācijās.

Savā pieredzē palīdzējusi tādiem klientiem kā SEB banka, Swedbank, PWC, Statoil, Tele2 SSC, JYSK, AIR Baltic, Latvijas Finieris, Remedica, Bite, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Uzņēmumu reģistrs, Datu valsts inspekcija u.c.
Izglītība:
Studējusi Organizāciju attīstības, starpkultūru supervīzijas un koučinga apmācības programmā Tallinas Universitātē, Vācijas Komunikācijas un supervīzijas instūtā Der Rote Faden.
Latvijas Universitātes maģistra grāds sociālā psiholoģijā.
Papildu informācija:
Linkedin profils:
https://www.linkedin.com/profile/view?id=8262642&trk=nav_responsive_tab_profile
Latvijas Supervizoru apvienība:
http://www.supervizija.lv/lv/supervizori
 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.

N.Stodoļņika. Nacionālais veselības dien

Iesaku visiem jaunajiem vadītājiem.
17.02.2014
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs