+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)

Apraksts

Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis:
Veicināt valsts amatpersonu informētību un izpratni par likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” valsts amatpersonām noteiktajiem ierobežojumiem un aizliegumiem, kā arī veicināt valsts amatpersonu ētiskumu. 


Mērķauditorija:

Dalībnieki, kuri pēdējo divu gada laikā nav noklausījušies Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadīto kursu "Korupcijas novēršana", jo kurss par interešu konflikta novēršanu ir daļa no kursa "Korupcijas novēršana". Tēmas:
  • Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, tā mērķis un uzdevumi, darbības joma. Likumā paredzētie ierobežojumi un aizliegumi,  normu skaidrojums un piemērošana. Iespējamo interešu konfliktu piemēri, jautājumi un atbildes par interešu konfliktu situācijām kursa klausītāju darba pieredzē. Vadlīnijas, kā rīkoties interešu konflikta gadījumā. Zināšanu un izpratnes pārbaudes tests.
  • Ētikas rīcības nozīme valsts amatpersonas profesionālajā darbībā. Ētikas vadlīnijas. Uzvedības kodeksi, to mērķi un nozīme. Uzvedības kodeksu popularizēšana. Dāvanu pieņemšanas ierobežojumi. Kukuļa atšķirība no dāvanas. Godprātības tests un mācību filma „Privāts darījums”.  

 

Institūcijām lūgums kursam vienlaicīgi nepieteikt vairāk kā piecus darbiniekus. Lielāku institūcijas grupu apmācībai lūdzam sazināties ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (http://www.knab.gov.lv/lv/education/contacts/)Dalībnieku ieguvumi:
  • Zināšanas un izpratne par likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem ierobežojumiem un aizliegumiem valsts amatpersonām;
  • Praktiski piemēri par interešu konflikta situācijām;
  • Spēja identificēt un novērst interešu konflikta, pildot darba pienākumus;
  • Izpratne par ētikas normām un principiem, pildot valsts amatpersonas pienākumus;
  • Izpratne par neētiskas rīcības sekām;
  • Izpratne par ētikas lomu korupcijas mazināšanā;
  • Spēja analizēt savu pieņemto lēmumu ētiskumu;
  • Izpratne par ētikas kodeksu nozīmi darbinieku ētiskas rīcības veicināšanā.


Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: KNAB pasniedzēji

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs