+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem

Apraksts

Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
H mācību modulis “Valodu zinības”
Mācību kursa modulis: H mācību modulis “Valodu zinības”

Mācību kursa mērķis:
Dot iespēju valsts pārvaldes darbiniekiem, kā arī pašvaldību darbiniekiem apgūt profesionālo angļu valodu, turpinot attīstīt un uzlabojot valodas komunikatīvo kompetenci, kas nepieciešama ikdienas saziņā ar ārvalstu sadarbības partneriem. 

Tēmas:
 • Iepazīšanās, iepazīstināšana.
 • Sarunu vešana.
 • Darījuma brauciens (lidostā, lidmašīnā, viesnīcā, restorānā, konferenču centrā).
 • Vietas raksturojums.
 • Ielūgumu, piedāvājumu izteikšana, pieņemšana un noraidīšana.
 • Strukturēta prezentācija (par mācību dalībnieka izvēlētu tēmu).
 • Pasākumu atklāšanas runas.
 • Pateicības runas.
 • Jautājumu uzdošana un to atbildēšanas stratēģijas.
 • Sarunu partnera pārtraukšanas stratēģijas.
 • Sanāksmju un diskusiju vadīšana angļu valodā.
 • Ārzemju partneru uzņemšana, dienas kārtība.
 • Apgalvojumu izteikšana un sava viedokļa pamatošana.
 • Norādījumu došana un saņemšana, atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana.
 • Argumentēta runa (par mācību dalībnieka izvēlētu tēmu).
 • Elektroniskā saziņa un vēstuļu rakstīšana.
 • Terminoloģija normatīvajos aktos.
 • Diplomātiskā angļu valoda.
 • Citas mācību dalībnieku ieteiktas tēmas.
(Tēmas sarežģītības pakāpe un dziļums atkarīgs no mācību dalībnieku angļu valodas zināšanu līmeņa, kas tiek noteikts pirms mācību uzsākšanas.)
  


Mērķauditorija:

Valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki, kuriem ikdienas darbā nepieciešamas profesionālās angļu valodas zināšanas.Tēmas:
Integrēti vispārējās un profesionālās angļu valodas kursi dažādos līmeņos ar Eiropas pamatnostādnēm valodu apguvei, vienlaicīgi attīstot visas četras valodas lietošanas prasmes - klausīšanos, runāšanu, lasīšanu un rakstīšanu. Katra līmeņa grupā, ievērojot pakāpenības principu, tiek attīstītas un uzlabotas ar darba pienākumu veikšanu nepieciešamās rakstu un mutvārdu komunicēšanas prasmes, gan formālās, gan neformālās situācijās. Paralēli angļu valodas apguvei, tiek apgūta un praktizēta ES biežāk lietotā terminoloģija un leksika par prioritārām tēmām.


Dalībnieku ieguvumi:
 • apgūta profesionālā angļu valoda saistīta ar ikdienas saziņu ar ES institūcijām, ārvalstu sadarbības partneriem;
 • attīstītas, nostiprinātas un uzlabotas valodas lietošanas prasmes;
 • apgūta angļu valodas gramatika un leksika vidējā līmeņa ietvaros;
 • attīstītas pašmācīšanās un mācīšanās prasmes;
 • paaugstināta valodas lietotāja pašapziņa.


Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Vita Valdmane

Pasniedzēja ir ar lielu profesionālās angļu valodas pasniegšanas pieredzi, kas gūta, realizējot apmācības programmas valsts iestāžu, privātstruktūru un augstskolu darbiniekiem, kā arī realizējot Britu padomes apmācības projektus.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs