+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem

Apraksts

Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
H mācību modulis “Valodu zinības”
Mācību kursa modulis: H mācību modulis “Valodu zinības”

Mācību kursa mērķis:
Dot iespēju valsts pārvaldes darbiniekiem, kā arī pašvaldību darbiniekiem apgūt profesionālo angļu valodu, turpinot attīstīt un uzlabojot valodas komunikatīvo kompetenci, kas nepieciešama ikdienas saziņā ar ārvalstu sadarbības partneriem. 

Tēmas:
 • Iepazīšanās, iepazīstināšana.
 • Sarunu vešana.
 • Darījuma brauciens (lidostā, lidmašīnā, viesnīcā, restorānā, konferenču centrā).
 • Vietas raksturojums.
 • Ielūgumu, piedāvājumu izteikšana, pieņemšana un noraidīšana.
 • Strukturēta prezentācija (par mācību dalībnieka izvēlētu tēmu).
 • Pasākumu atklāšanas runas.
 • Pateicības runas.
 • Jautājumu uzdošana un to atbildēšanas stratēģijas.
 • Sarunu partnera pārtraukšanas stratēģijas.
 • Sanāksmju un diskusiju vadīšana angļu valodā.
 • Ārzemju partneru uzņemšana, dienas kārtība.
 • Apgalvojumu izteikšana un sava viedokļa pamatošana.
 • Norādījumu došana un saņemšana, atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana.
 • Argumentēta runa (par mācību dalībnieka izvēlētu tēmu).
 • Elektroniskā saziņa un vēstuļu rakstīšana.
 • Terminoloģija normatīvajos aktos.
 • Diplomātiskā angļu valoda.
 • Citas mācību dalībnieku ieteiktas tēmas.
(Tēmas sarežģītības pakāpe un dziļums atkarīgs no mācību dalībnieku angļu valodas zināšanu līmeņa, kas tiek noteikts pirms mācību uzsākšanas.)
 

Norises laiks un vieta: mācības notiks no 21.septembra divas reizes nedēļā – pirmdienās un trešdienās vai otrdienās un ceturtdienās, plkst. 16.15- 17.45, Raiņa bulv.4, Rīgā.

Precīzs nodarbību grafiks būs pieejams pēc zināšanu līmeņa testēšanas un grupu nokomplektēšanas.

 


Mērķauditorija:

Valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki, kuriem ikdienas darbā nepieciešamas profesionālās angļu valodas zināšanas.Tēmas:
Integrēti vispārējās un profesionālās angļu valodas kursi dažādos līmeņos ar Eiropas pamatnostādnēm valodu apguvei, vienlaicīgi attīstot visas četras valodas lietošanas prasmes - klausīšanos, runāšanu, lasīšanu un rakstīšanu. Katra līmeņa grupā, ievērojot pakāpenības principu, tiek attīstītas un uzlabotas ar darba pienākumu veikšanu nepieciešamās rakstu un mutvārdu komunicēšanas prasmes, gan formālās, gan neformālās situācijās. Paralēli angļu valodas apguvei, tiek apgūta un praktizēta ES biežāk lietotā terminoloģija un leksika par prioritārām tēmām.


Dalībnieku ieguvumi:
 • apgūta profesionālā angļu valoda saistīta ar ikdienas saziņu ar ES institūcijām, ārvalstu sadarbības partneriem;
 • attīstītas, nostiprinātas un uzlabotas valodas lietošanas prasmes;
 • apgūta angļu valodas gramatika un leksika vidējā līmeņa ietvaros;
 • attīstītas pašmācīšanās un mācīšanās prasmes;
 • paaugstināta valodas lietotāja pašapziņa.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 16:15 - 17:45

Ilgums: 60 akad. st.

Cena: 340.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

21.09.2020 - 04.01.2021
 21. Septembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 23. Septembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 28. Septembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 30. Septembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 5. Oktobris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 7. Oktobris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 12. Oktobris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 14. Oktobris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 19. Oktobris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 21. Oktobris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 26. Oktobris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 28. Oktobris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 2. Novembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 4. Novembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 9. Novembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 11. Novembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 16. Novembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 18. Novembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 23. Novembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 25. Novembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 30. Novembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 2. Decembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 7. Decembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 9. Decembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 14. Decembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 16. Decembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 21. Decembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 23. Decembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 28. Decembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 30. Decembris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 4. Janvāris 202116:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 6. Janvāris 202116:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Vita Valdmane

Pasniedzēja ir ar lielu profesionālās angļu valodas pasniegšanas pieredzi, kas gūta, realizējot apmācības programmas valsts iestāžu, privātstruktūru un augstskolu darbiniekiem, kā arī realizējot Britu padomes apmācības projektus.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs