+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Darba optimizācija programmā Microsoft Word

Apraksts

Darba optimizācija programmā Microsoft Word
I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”
Mācību kursa modulis: I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”

Mācību kursa mērķis:
Parādīt programmas funkcionālās iespējas lietotājiem, kuri vēlas paātrināt dokumentu noformēšanas procesu un paaugstināt darba efektivitāti strādājot ar teksta redaktoru Microsoft Word 2010. Iemācīt, kā ātrāk un efektīvāk veikt dokumentu standartizāciju, sērijveida vēstuļu sagatavošanu, dokumenta noformējuma automatizāciju.


 


Mērķauditorija: Darbinieki, kuriem ikdienas darbā jāstrādā ar strukturētiem, lieliem dokumentiem un jāprot tos pārvaldīt. Kurss lietpratējiem!

Priekšnosacījumi: Pieredze darbā Microsoft Windows vidē, pamatiemaņas darbā ar programmu Microsoft Word.

Tēmas:
 • Darba vides un lentes pielāgošana.
 • Veidņu un veidlapu veidošana un izmantošana iekšējo dokumentu standartizācijai:
  • ­Microsoft Office Online piedāvāto veidņu Template izmantošana un pielāgošana;
  • Savas veidnes izveide.
 • Līdzekļi teksta un objekta ievades paātrināšanai:              
  • automātiskās koriģēšanas līdzekļi;           
  • dokumenta daļu atkārtota izmantošana un izplatīšana;
  • veidošanas bloka Building Block izveidošana, atrašana un izmantošana; 
 • Teksta un objektu izvietošanas iespējas dokumentā:
  • vairāklīmeņu saraksta izveide;
  • objekta izvietojums dokumenta lapā;
  • teksta aplaušana ap objektu un ap tabulu.
 • Automatizēta dokumenta noformēšana:
  • stilu izmantošana: iebūvēto stilu lietošana; gatavo stilu kopas mainīšana, stilu pielāgošana, jauna ātrā stila izveidošana, automātiska nodaļu virsrakstu numerācija;
  • dizaina un krāsu shēmas lietošana;
  • darbs ar dokumenta struktūru;
  • ­navigācijas rūts izmantošana dokumenta struktūras plānošanai.
 • Sērijveida dokumentu automatizēta sagatavošana dažādiem adresātiem:
  • ­pasta sapludināšanas procedūra Mail Merge;
  • ­loģisko lauku If … Then … Else izmantošana,
  • ­aplokšņu un uzlīmju izveidošana un drukāšana masveida pasta sūtīšanai.
 • Sekciju pārtraukumi, sekcijas pārtraukuma ievietošana un dzēšana.

 • Dokumenta pārskatīšana un izmaiņu reģistrēšana Track Changes


Dalībnieku ieguvumi:
Ir parādītas programmas funkcionālās iespējas lietotājiem, kuri vēlas paātrināt dokumentu noformēšanas procesu un paaugstināt darba efektivitāti strādājot ar teksta redaktoru Microsoft Word 2010. 


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 9:30 - 16:45

Ilgums: 8 akad.st.

Cena: 76.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestāde)

6. Oktobris 20209:30 - 16:45Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Datorzinību centra pasniedzēji

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv

 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs