+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Ierobežotas pieejamības informācija un tās aizsardzība

Apraksts

Ierobežotas pieejamības informācija un tās aizsardzība
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Aplūkojot minētās kursa tēmas, tiks analizēta tiesu prakse un judikatūra, kas ir izveidojusies ar ierobežotas pieejamības informāciju un tās aizsardzību saistītajos jautājumos, lai kursa klausītāji iegūtu juridisku pamatojumu savai turpmākajai darbībai.

Tēmas:
 • Informācijas atklātības likuma mērķis, informācijas iedalījums, ierobežotas pieejamības informācijas statusa noteikšana.
 • Informācija iestādes iekšējai lietošanai.
 • Informācija par komercnoslēpumu.
 • Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi.
 • Informācija par novērtējuma procesu.
 • Informācija dienesta vajadzībām.
 • Ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzība.
 • Ierobežotas pieejamības informācijas uzskaite, šīs informācijas pieprasījums, informācijas sniegšana un atteikums sniegt informāciju.
 • Iestādes lēmuma un rīcības kontrole.


Dalībnieku ieguvumi:
 • Spēja identificēt, kā Informācijas atklātības likums mijiedarbojas ar citiem likumiem, kas arī regulē informācijas atklātības jautājumus.
 • Prasme tiesiski pamatoti piemērot Informācijas atklātības likuma normas savā praktiskajā darbībā.
 • Dalībnieki iegūs datu bāzi par tiesu nolēmumiem, kas saistīti ar informācijas atklātību, lai to izmantotu savu darbību pamatošanai.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 14:15

Ilgums: 5 akad.st.

Cena: 65.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

20. Novembris 202010:00 - 14:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Viktors Šadinovs

Darba pieredze:

Praktizējošs jurists, Konsultāciju sabiedrības „Padoms”, SIA dalībnieks. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors no 1980.gada līdz 2006.gadam. Lasa lekcijas Latvijas Tiesnešu mācību centrā, SIA „Funditus”, SIA „Assero mācību centrs”, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijā un citur.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs