C mācību moduļa „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi” mērķis: pilnveidots zināšanas un prasmes juridiskajos jautājumos dažādām darbinieku mērķa grupām valsts pārvaldē.