sarkani un balti papīra kuģīši
sarkani un balti papīra kuģīši
Mācību dalībnieki auditorijā
Lektore prezentē auditorijā
Mācību pasākums zālē
sarkani un balti papīra kuģīši
Projekta izstrādātāji