13. maija vebināra “Attālinātā darba organizācija. Kā nodrošināt personīgā darba efektivitāti, strādājot no mājām?” ieraksts.

15. maija vebināra "Kā uzmundrināt un motivēt darbam krīzes apstākļos? Darbinieku noskaņojums un tā novērtēšana" ieraksts.

19. maija vebināra "Klientu apkalpošanas attālinātā režīmā. Grūtās situācijas un to risināšana" ieraksts.

Marinas Dango prezentācija un vebinārā minētie darbi:

  • Maiks Leiblings “Nokaitināja? Kā saprasties ar dažāda rakstura cilvēkiem”
  • Kens Losons “Prasme sadarboties ar sarežģīta rakstura cilvēkiem”

Agitas Šmitiņas prezentācija.

Marijas Ābeltiņas prezentācija un vebinārā minētie darbi:

  • Kristīna Nefa “Nenosodi sevi un atbrīvojies no nedrošības. Līdzjūtība pret sevi”
  • Kristofers K. Germers "Nepārmet sev!"

22. maijs vebināra "Attālinātā darba vadība. Kā nodrošināt mērķu un uzdevumu izpildi, vadot attālināti?" ieraksts.